Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., dalej: „Dekret”, przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Biskupia Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin (dalej: „Administrator”).

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: 
a) organizacji i prowadzenia rekolekcji Ruchu Światło-Życie oraz pracy w ciągu roku w Ruchu Światło-Życie; 
b) informowania o bieżących wydarzeniach Ruchu Światło-Życie; 
c) prowadzenia bazy członków, animatorów i odpowiedzialnych w Ruchu Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia), 
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail), 
c) informacje o przeżytych rekolekcjach, 
d) informacje o przynależności do określonej diakonii lub o gotowości do określonej posługi (muzycznej, liturgicznej, itp.), 
e) informacje o wspólnocie, do której Pani/Pan należy, 
f) informacje o przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
g) informacje osobowe wymagane prawem przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu, czyli Pani/Pana zgoda. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody, przy czym zgodę może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie;

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą Administratora - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) Centrum Ruchu Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
b) wspólnota oazowa, do której Pani/Pan należy, 
c) urzędy i instytucje państwowe i samorządowe w zakresie określonym przez prawo (np. Kuratorium Oświaty, Inspektor Sanitarny itp.)
d) firmy ubezpieczeniowe, z którymi Centrum Ruchu Światło-Życie podpisuje umowę na ubezpieczenie

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 
b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Dekretu, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelny Inspektorat Danych Osobowych).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x